MOVEMENT SEMINAR PRAHA

Pred týždňom, keď som organizoval Movement Seminar v Prahe som ešte netušil ako výnimočný tento seminár a čas strávený s mojimi klientami bude. Výzvou pre trénera ( fyzioterapeuta) je mať osobný kontakt s klientom a zabezpečiť tak individuálný prístup a dlhodobý progres v tréningu či rehabilitácii.

Movement seminar je pre mňa možnosťou vidieť svojich klientov na jednom mieste. Diskutovať o ich problémoch a radostiach medzi sebou. Chcem aby si pomohli a porovnali si svoje sily , inšpiroavali sa a vrátili sa do svôjho športu a gymu motivovaní. Je to možnosť ako zlepšiť chápanie tréningového programu, ktorý im píšem online vo webovej aplikácii.

Posledné tri roky som mal možnosť byť súčasťou osobného progresu mnoha ľudí a uvedomujem si , že ovplyvňovať druhých je nemožné bez dobrých vzťahov založených na dôvere. Ikeď sa to zdá byť jednoduchá mantra , osobne sa často nechám uniesť egom. Uprednostnňujem komunikáciu na úrovni odbornej, podloženej výskumom a výsledkami. Neraz sa tak stalo, že som klienta nechcene dostal do opozície, kde svoje nedostatky mal potrebu ospravedlňovať. Aktuálne sú pre nás zdravie a vzájomné vzťahy to najdôležitejšie pri prekonaní globálnej krízi pandémie.

PHOTO: thank you to @spoony and @redbullcz